Nagrzewnice EHNagrzewnice elektryczne EH zostały zaprojektowane z myślą o użytkownikach, którzy nie dysponują gazem bądź też z innych powodów preferują urządzenia elektryczne. Ich zastosowanie niesie za sobą wiele korzyści, z których największą jest szybki montaż niewymagający wyprowadzenia żadnych przewodów kominowych oraz wysokie bezpieczeństwo. Eksploatacja nagrzewnic elektrycznych jest szczególnie opłacalna w przypadku posiadania własnych paneli fotowoltaicznych. Typoszereg nagrzewnic EH obejmuje aż 7 jednostek o mocach od 5 do 40kW dzięki czemu można precyzyjnie dobrać właściwą wielkość nagrzewnicy dla danego obiektu.