Nagrzewnice kanałowe TR-D / TR-CNagrzewnice kanałowe TR-D i TR-C posiadają ten sam wymiennik, palnik oraz wymiary główne. Zasadniczą różnicą jest występowanie w wersji TR-C wentylatora odśrodkowego zintegrowanego z nagrzewnicą. Standardowo dostępne wielkości sprężu to 120, 180, 240 lub 300Pa.

Wersja TR-D nie posada własnego wentylatora i przeznaczona jest do współpracy z wentylatorem zewnętrznym. Obydwie serie stosowane są jako sekcje grzewcze w układach grzewczo-wentylacyjnych. W tym celu na stronie wlotowej i wylotowej wyposażone są w kołnierze umożliwiające podłączenie do kanałów powietrznych. Dostępny typoszereg obejmuje 9 wielkości mocy od 24 do 150 kW.